Wednesday, March 30, 2011

SNL Promo #1 - Elton John

           

SNL Promo - Elton John

In which Jason Sudeikis steals Elton's glasses.

No comments: